Projektování-a-inženýrská-činnost-litoměřice-lovosice

Projektování a inženýrská činnost

Projektování a inženýrská činnost to je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Není to jen získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Tradice
a zkušenost

Tradice
a zkušenost

Certifikovaný stavební
systém

Certifikovaný stavební
systém

Konzultace
zdarma

Konzultace
zdarma

Cenově dostupné
bydlení

Cenově dostupné
bydlení

Vybrané reference

poslední práce